Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda gặp gỡ các nhà lãnh đạo ngành tại Nagoya vào ngày 13-14 tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *